Wybierz stronę

Transport krajowy psów

Samochód jest chyba najpopularniejszym środkiem transportu wykorzystywanym do podróży z psem. Z pozoru nie ma w tym nic trudnego. Czy jednak na pewno wiemy, jak prawidłowo przewozić psa w samochodzie i na co zwrócić uwagę, tak aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno pupilowi, jak i pozostałym pasażerom auta? Zapytaliśmy o to eksperta, panią Małgorzatę Bruczyńską, Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Tekst: Małgorzata Bruczyńska – Powiatowy Lekarz Weterynarii

Joanna Zarzyńska ,,Pies Rasowy”: Pani Małgorzato, w jakich warunkach – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów – powinien być transportowany pies w samochodzie? Małgorzata Bruczyńska, Powiatowy Lekarz Weterynarii: W zasadzie w polskich przepisach weterynaryjnych nie ma wytycznych odnośnie do warunków transportu określonych dla psów. Jedynym przepisem jest artykuł 35.1 Ustawy o ochronie zwierząt, według którego osoby celowo narażające zwierzę na niebezpieczeństwo mogą otrzymać karę pozbawienia wolności (do dwóch lat). Ponadto przewóz w złych warunkach, który może wywołać niepotrzebne cierpienie i stres, również jest przestępstwem (art. 6.2), natomiast w artykule 1.2 tej samej ustawy istnieje zapis, że w sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Dlatego kluczowe jest to, żeby – według prawa – ładunek:

• nie utrudniał kierowania,

• nie ograniczał widoczności,

• był zabezpieczony przed zmianą położenia.

JZ: Czy jest różnica między podróżą zwierzęcia z opiekunem a transportem firmowym? Jakie dokumenty powinien posiadać pies w podróży?

MB: Jest to różnica zasadnicza. Jeśli pies jedzie ze swoim opiekunem, jedyne warunki, które musi spełnić opiekun, to te wyżej wymienione. Natomiast przewóz komercyjny musi się odbywać środkami transportu spełniającymi wymagania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97, które określa zasady dla zarobkowego przewozu zwierząt. Dodatkowo w przypadku wyjazdu zagranicznego jest różnica w wymaganej dokumentacji. Jeśli przewóz jest niehandlowy, przy przejazdach w krajach UE jest wymagany jedynie…

Pełną treść artykułu znajdziesz w numerze Pies Rasowy 40/2022!

O autorze