Wybierz stronę

Stopnie wojskowe dla psów służbowych w Wojsku Polskim

Przewodnicy psów służbowych K9 wystąpili z wnioskiem do sztabu generalnego WP o nadawanie psom stopni wojskowych w ramach uznania ich roli w działaniach bojowych. Według komunikatu Szef Sztabu WP  ma pozytywnie rozpatrzyć ten wniosek i przygotować odpowiednie regulacje. Gdyby to nastąpiło, byłby to ewenement na skalę światową. W USA zwyczajowo psy służbowe mają honorowo przyznawaną rangę o jeden stopień wyższą niż ich przewodnicy. W Polsce planowana jest skala od szeregowego do sierżanta dla psa.

Prawo do nadawania psom stopnia wojskowego będą mieli dowódcy jednostek, w których pełnią one służbę.

Więcej na ten temat: FB/SztabGenWP

O autorze