Wybierz stronę

Emerytury dla psów służbowych już wkrótce?

Nareszcie!

Po wielu latach starań ze strony opiekunów psów służbowych w nocy z czwartku na piątek (24-25 czerwca 2021) Sejm RP przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Ustawa reguluje między innymi kwestię emerytur dla psów i koni służb mundurowych, czyli przyznanie dodatków dla opiekunów zwierząt, pracujących m.in. w Policji, wojsku czy Straży Granicznej. Wysokość takiego dodatku w rozporządzeniu określiłby rząd i byłby on wypłacany do śmierci zwierzęcia, nad którym sprawuje się opiekę.
Psy służące w Policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa, a także innych formacjach zajmują się m.in. tropieniem i identyfikacją zapachu człowieka, wspierają poszukiwania osób zaginionych (żywych i martwych), wyszukują materiały wybuchowe i narkotyki, biorą udział w działaniach patrolowych, wspomagają zatrzymywanie niebezpiecznych przestępców, działają w ratownictwie wodnym.
Większość przewodników psów służbowych, po przejściu psa na emeryturę, zapewnia mu we własnym zakresie wyżywienie, leczenie i opiekę weterynaryjną. Niejednokrotnie są to bardzo duże koszty, zwłaszcza jeśli chodzi o leczenie zwierzęcia.
Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu RP i – jeśli zostanie pomyślnie przegłosowana – wkrótce potem wejdzie w życie.