Wybierz stronę

Emerytury dla psów (i koni) służbowych już wkrótce?

Nareszcie! Po wielu latach starań ze strony opiekunów psów służbowych w nocy z czwartku na piątek (24–25 czerwca 2021 r.) Sejm RP przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Ustawa reguluje między innymi kwestię emerytur dla psów i koni służb mundurowych, czyli przyznanie dodatków dla opiekunów zwierząt pracujących m.in. w Policji, wojsku czy Straży Granicznej. Wysokość takiego dodatku w rozporządzeniu określiłby rząd i byłby on wypłacany do śmierci zwierzęcia, nad którym sprawuje się opiekę.

Psy służące w Policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa, a także innych formacjach zajmują się m.in. tropieniem i identyfikacją zapachu człowieka, wspierają poszukiwania osób zaginionych (żywych i martwych), wyszukują materiały wybuchowe i narkotyki, biorą udział w działaniach patrolowych, wspomagają zatrzymywanie niebezpiecznych przestępców, działają w ratownictwie wodnym.

Większość przewodników psów służbowych, po przejściu psa na emeryturę, zapewnia mu we własnym zakresie wyżywienie, leczenie i opiekę weterynaryjną. Niejednokrotnie są to bardzo duże koszty, zwłaszcza jeśli chodzi o leczenie zwierzęcia. 

Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu RP i – jeśli zostanie pomyślnie przegłosowana – wkrótce potem wejdzie w życie.